Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Trang chủ / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán tại TPHCM chuyên nghiệp nhất

văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo, văn phòng ảo tphcm

dịch vụ kế toán doanh nghiệp tốt nhất, dịch vụ kế toán thuế, kế toán tài chính, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo thuế theo tháng và quý...

Chi tiết dịch vụ kế toán doanh nghiệp

1. Lập báo cáo hàng tháng

- Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế. - Lập và nộp báo cáo thống kê. - Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế. - Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế. - Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.

2. Kế toán hàng tháng

- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế. - Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định. - Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ. - Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều. - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. - Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra; - In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị. - Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng. - In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện. - Lập và nộp báo cáo thống kê. - Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp. - Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra. - Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. - Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế. - Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.

3. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:

- Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế. - Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp. - Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.   Xem thêm: dịch vụ kế toán trọn gói

Bảng giá dịch vụ kế toán doanh nghiệp (số lượng hoá đơn phát sinh nhiều hơn 20 = thoả thuận)
CHI TIẾT DỊCH VỤ GÓI DỊCH VỤ
THEO HĐ PHÁT SINH TRỌN GÓI
Không phát sinh hóa đơn 500.000 VNĐ/tháng 900.000 VNĐ/tháng
Phát sinh từ 1 đến 10 hóa đơn 1.000.000 VNĐ/tháng
Phát sinh từ 11 đến 20 hóa đơn 1.500.000 VNĐ/tháng
20 hóa đơn trở lên Thỏa thuận

Tư vấn về chuyên môn:

1) Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định.
2) Hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn, quản lý hóa đơn, sử dụng Token, bảo mật chữ ký số…

Báo cáo thuế hàng tháng, quý:

1) Kê khai thuế và nộp báo cáo thuế GTGT- theo tháng.
2) Kê khai thuế và nộp báo cáo thuế GTGT- theo quý.
3) Báo cáo thuế TNCN (nếu có).
4) Báo cáo thuế TNDN - theo quý.

Quản lý sổ sách kế toán:

1) Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, cổ cái,… theo quy định.
2) Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn.
3) In sổ và đóng sổ sách kế toán theo quy định.

Báo cáo quyết toán năm:

1) Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN.
2) Bảng cân đối kế toán.
3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5) Bảng cân đối tài khoản.
6) Quyết toán thuế TNDN - theo năm.

Đứng tên kế toán trên sổ sách:

1) Thay mặt doanh nghiệp giải trình số liệu liên quan.
2) Quyết toán thuế sau 3-5 năm.
3) Thay mặt doanh nghiệp quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 3 năm hoặc 5 năm.

Giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. YOUR E-BUSINESS IS OUR JOB!